Från och med vecka 7 2019 tar vi emot intresseanmälningar från vuxna/förälder för kommande uthyrningssäsong .
Skicka mail med uppgift om vilken tidsperiod ni har intresse av och i övrigt enligt nedanstående.
Nuvarande hyrestagare kommer att få brev hem i februari med förfrågan om framtiden. När jag fått in dessa svar ca 1 april)  kommer fördelning av hästar till nästkommande säsong att starta.

Beskriv gärna förväntningarna på hästen och vem som ska rida liksom hur ni tänkt stalla upp. Vi är positiva till välskött lösdrift och vill i vart fall det ska finna rejäla och helst kuperade rasthagar där hästarna går i flock. Sommartid ska bete på fulltid kunna erbjudas dvs ingen natt-uppstallning eller behov av tillskottsfoder.

På VINTERAVTALEN FINNS ÅNGERRÄTT 1 MÅNAD -då får ni åter hela hyran förutom 2000:- . För sommarhyra finns alltid bytesrätt då vi har ca hälften av hästarna hemma i verksamhet.  Provridning för sommarhyra är oftast inte möjligt.

Hyresperioder är ca 10:e juni - juni (helår) ca 19:e augusti till juni (vinterperiod) eller 10 juni-18 aug (sommar) om inget annat sägs i texten. Datum varierar naturligtvis från år till år men man hämtar alltid på en söndag och återlämnar på en lördag. Vi kan sällan göra speciallösningar på andra datum än de i kontrakt!  Det finns alltid gott om hästar hemma på gården till sommargästerna.

I hästhyran ingår alltid ...

-Försäkring (SVELAND) med fast självrisk 3500:- på veterinärvård under förutsättning att det avtalats med mig i förväg och att  fakturan är ställd till mig. Jag ersätter också medicin som hämtas ut på recept vid ev skada. Ni faktureras självrisken i efterhand.

-Hästens grimma, sadel, träns o ev benskydd medföljer hästen.

- möjlighet till fri rådgivning hos mig -30 års yrkeserfarenhet av hästar- ridlärare, hästfysioterapeut. Jag är mycket mån om mina hästar och hjälper till med allt jag kan. Trivs inte hästen eller trivs inte du med hästen är det okej att bryta kontraktet och komma hem med hästen enl villkor i kontraktet (alltid 30 dgr returrätt med återbetalning).

-Hästarna är välskötta, skodda, och vaccinerade .

-De är INTE till salu om det inte anges särskilt i texten.

Vi tar emot intresseanmälningar av vuxna på e-post tidigast under v 7 innevarande år för sommar eller helår/vinterperioden aug-juni.
Välkomna ringa 070-6071133 Åsa  för mer info eller skicka e-post med önskemål till  li.la@olandsberg.se