Back to 148-xxx cm

DYLAN

DYLAN , valack  född 2017, Irländsk sporthäst
Mycket snäll valack av den något lättare typen, rör sig trevligt, hoppar ”allt” vi bett honom om med stort självförtroende.
Skodd runt om, vacccinerad, träckprovad och avmaskad. Går rakt in på transport och åker bra.
Nu under igångsättning  och kan lånas ut fram till sommaren med förtur på hyra nästkommande vintersäsong.
Hyra fr nu till 10 juni 2000:-