GDPR

posted in: Uncategorized | 0

Dina personuppgifter hos Ölandsbergs Hästar & Turism

 

Den 25 maj 2018 ersätts PUL ( Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU, General Data Protection Regulation GDPR. Syftet är att stärka individens integritet på ett mer modernt sätt som matchar den digitala utveckling vi ser idag där uppgifter lätt sprids, kommersialiseras och kan utnyttjas på otillbörligt sätt. Lagstiftningen ska minimera risken att uppgifter som kommer i felaktiga händer ska härledas till individnivå. Det blir samma lagregler i 31 länder samtidigt.

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer också att skydda dem enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Som kund, medarbetare eller annan intressent hanteras dina personuppgifter enligt gällande bestämmelser i de enskilda fallen. Personuppgifterna sparas till dess de inte längre behövs i verksamheten eller historiken/bokföringen. Du har alltid rätt att begära utdrag om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du har alltid rätt att rätta ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta uppgifter. Under vissa omständigheter kan du också begära att dina uppgifter raderas.

Vår integritetspolicy kommer att återfinnas på hemsidan i PDF-form inom kort.